Novoletna nagradna igra - ART PE-JEV DEDEK MRAZ IMA VINJETO ZA VAS

NOVOLETNA NAGRADNA IGRA - ART PE-jev DEDEK MRAZ IMA VINJETO ZA VAS

Splošne določbe
ART-PE D.O.O., Rihpovec 8, SI-8210 Trebnje, (v nadaljevanju ART-PE D.O.O. organizator) prireja nagradno žrebanje oz. nagradno igro v reklamne namene na Facebook profilu https://sl-si.facebook.com/artkozmetika/ in na spletnem mestu http://www.art-kozmetika.com/.si z dobitkom - letno vinjeto za osebna motorna vozila za leto 2017 (v vrednosti 110,00 EUR z vključenim DDV-jem).


Namen nagradne igre
Namen nagradne igre je promocija spletne trgovine ART-KOZMETIKA.COM in povečanje obiska http://www.art-kozmetika.com/.si ter Facebook profila https://sl-si.facebook.com/artkozmetika.


Trajanje nagradne igre
Nagradna igra poteka od 21. 12. 2016 do 1.1.2017. Podatki o igri so objavljeni na strani http://www.art-kozmetika.com času trajanja nagradne igre. Izžrebanec bo 3.1.2017 po 12.00 h objavljen na spletni strani http://www.art-kozmetika.com/.si in na našem Facebook profilu https://sl-si.facebook.com/artkozmetika.


Sodelovanje v nagradni igri
V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in na Hrvaškem in pravne osebe s sedežem v Sloveniji ali na Hrvaškem.

Pogoj za pridobitev nagrad je nakup v spletni trgovini http://www.art-kozmetika.com/ v obdobju od 21.12.2016 do 1.1.2017 in da udeleženci soglašajo s pravili nagradne igre s tem, ko na blagajni izberejo opcijo Da, strinjam se s pogoji sodelovanja v nagradni igri.

Pravila nagradne igre so na vpogled dostopna v pisni obliki pri organizatorju nagradne igre, ART-PE D.O.O., Rihpovec 8, SI-8210 Trebnje.
Seznam nagrajencev hrani podjetje ART-PE D.O.O., Rihpovec 8, SI-8210 Trebnje.

Nagrajenci nagradne igre dovoljujejo objavo osebnega imena in priimka oz. Facebook naziva s povezavo na svoj profil na Facebook profilu http://www.art-kozmetika.com/.si in na spletnem mestu http://www.art-kozmetika.com/.si.

ART-PE D.O.O., Rihpovec 8, SI-8210 Trebnje kot upravljavec vodi, vzdržuje in nadzira zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1).


Nagrada
Nagrada je letna vinjeta za CESTNINSKI RAZRED 2A (ZA OSEBNA MOTORNA VOZILA) 2017 v vrednosti 110,00 EUR z že vključenim DDV-jem.
Denarno izplačilo nagrad, prenos ali menjava nagrade ni mogoča.


Odgovornosti organizatorja
ART-PE D.O.O., Rihpovec 8, SI-8210 Trebnje ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

  • (Ne)delovanje družbenega omrežja Facebook.
  • (Ne)resničnost podatkov, ki jih pošiljajo sodelujoči.
  • Nedelovanje spletne trgovine, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
  • Vsakršne posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradnih igrah (z uporabo dostopa do svetovnega spleta, itd.).
Sodelujoči sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru organizator ne odgovarja za morebitno nastalo škodo na strani udeležencev.

V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti se kot prevladujoča upoštevajo ta pravila.

Sodelujoči lahko kadarkoli zahteva odstranitev svojih osebnih podatkov, pridobljenih pri pristopu k igri ter vsesplošno sodelovanje v nagradni igri, tako da svojo zahtevo v obliki elektronskega sporočila pošlje na elektronski naslov marketing@art-pe.com. Pri tem se ga tudi izloči iz nagradnega žrebanja.

Končne določbe
Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Spremembe bodo objavljene na mestu http://www.art-kozmetika.com/.si in na Facebook profilu https://sl-si.facebook.com/artkozmetika.

Pravila nagradnih iger so dostopna na straneh http://www.art-kozmetika.com ali Facebook profilu https://sl-si.facebook.com/artkozmetika, za dodatne informacije pa lahko zainteresirana oseba tudi piše na marketing@art-pe.com.

Loading...