1. Organizator prodajne akcije je ART-PE d.o.o., Temeniška pot 6, 8210 Trebnje (v nadaljevanju organizator).

2. Prodajna akcija ARTKO poteka od 1.10.2020 do 30.9.2021, pri čemer se bonus nalepke zbirajo do 30.9.2021, zbirne kupone pa je možno unovčiti do vključno 15.10.2021 oziroma do prodaje zalog, kar lahko nastopi prej. V primeru prodaje vseh zalog pred 15.10.2021, bo organizator prodajne akcije kupce nemudoma obvestil preko spletne strani www.art-kozmetika.com. Prodajna akcija je prodajna akcija v reklamne namene.

3. Prodajna akcija poteka v razstavno-prodajnem salonu ART-Kozmetika ali v spletni trgovini www.art-kozmetika.com.

4. Za vsak nakup v vrednosti nad 40,00 € v razstavno – prodajnem salonu ART-Kozmetika ali ob naročilu nad 40,00 € v naši spletni trgovini www.art-kozmetika.com, prejmete bonus nalepko (za nakup od 40,00 € do 79,99 € prejmete 1 nalepko, za nakup od 80,00 € do 119,99 € prejmete 2 nalepki, za nakup od 120,00 € do 159,99 € prejmete 3 nalepke; za vsakih nadaljnjih 40,00 € pa prejmete dodatno nalepko). Bonus nalepk ne prejmete ob artiklih, katerih plačana cena presega 199,99 € ali pri opravljenih storitvah. Na sejemskih dogodkih in ob razprodajah ne prejmete nalepk.

Osnova za bonus nalepko (ali nalepke) je veljaven račun. Količina nagradnih izdelkov je omejena. Rezervacija izdelkov vnaprej ni mogoča. Popusti se med seboj izključujejo. Vse cene so v evrih z vključenim DDV. Zbiranje nalepk ne velja za individualno izdane ponudbe.

Organizator lahko za določeno obdobje podeli kupcem tudi več nalepk (npr. dvojno število), kot je to navedeno v 4. točki. O tem kupce obvesti preko spletne strani in na prodajnih mestih.

5. Kupci v razstavno-prodajnem salonu ART-Kozmetika ali na spletni strani www.art-kozmetika.com, ki sodelujejo v prodajni akciji ARTKO, prejmejo zbirni kupon, ki bo služil za zbiranje in lepljenje bonus nalepk. Ko bo na zbirnem kuponu zbranih in nalepljenih vsaj 10 bonus nalepk, bo omogočena podelitev nagradne ugodnosti. Kupci nagradno ugodnost uveljavijo ob izročitvi zbirnega kupona z nalepljenimi najmanj 10 nalepkami. Seznam izdelkov in potrebno število bonus nalepk so navedeni v preglednici spodaj in na zbirnem kuponu.

 

ARTKO nagrade

Nagradno ugodnost enega izdelka lahko uveljavite le ob predložitvi pravilno izpolnjenega zbirnega kupona. Na enem zbirnem kuponu lahko zbirate bonus nalepke samo za en izdelek. Ko zberete ustrezno število bonus nalepk, lahko bonus nalepke unovčite in pridobite nagradno ugodnost za izbrani nagradni izdelek. Bonus nalepke lahko unovčite osebno v našem razstavno-prodajnem salonu na naslovu Temeniška pot 6, Trebnje ali nam po predhodnem dogovoru zbirni kupon pošljete po pošti. Prevzem nagrade je možen osebno. Proti doplačilu poštnine se lahko nagradni izdelek pošlje na željeni naslov.

6. Izdelki iz prodajne akcije ARTKO, ki jih bo mogoče s predložitvijo izpolnjenega zbirnega kupona pridobiti kot nagradno ugodnost, bodo v času trajanja prodajne akcije tudi v redni prodaji po rednem ceniku.

7. Izpolnjenega zbirnega kupona ali pridobljene nagradne ugodnosti ni mogoče zamenjati za dobroimetje ali denar. V primeru, da bo zaloga nagradnih ugodnosti zaradi velikega povpraševanja in nakupa kupcev pošla ali da bo prišlo do kakršnih koli drugih nepredvidenih okoliščin, organizator za to ne odgovarja in ni dolžan zagotoviti dodatnih zalog. Organizator lahko tudi podaljša rok za unovčenje zbirnih kuponov. O tem obvesti kupce prek spletne strani in na prodajnem mestu.

8. Udeleženec prodajne akcije (kupec) je vsaka fizična ali pravna oseba, ki z nakupi v skladu s tem pravilnikom zbira bonus nalepke na zbirnem kuponu. Za pridobitev nagradnih ugodnosti bodo upoštevani vsi nepoškodovani zbirni kuponi z zadostnim številom zbranih ARTKO bonus nalepk, ki bodo na predloženi najkasneje do 15.10.2020 oziroma do porabe zalog izdelkov na naslovu ART-PE d.o.o., Temeniška pot 6, 8210 Trebnje.

9. Pravico do nagradne ugodnosti pridobi vsak udeleženec (kupec), ki najkasneje do 15.10.2020 oziroma do porabe zalog izdelkov, predloži pravilno izpolnjen in nepoškodovan zbirni kupon z zadostnim številom zbranih bonus nalepk, ki so nepoškodovane nalepljene na označenem mestu na zbirnem kuponu.

10. Veljajo le bonus nalepke iz te akcije, pridobljene v razstavno-prodajnem salonu ART-Kozmetika v Trebnjem ali ob nakupu v spletni trgovini www.art-kozmetika.com v času trajanja prodajne akcije.

11. V primeru, da je zbirni kupon tako poškodovan, da z njega niso razpoznavni njegovi bistveni elementi (število nalepk ipd.), organizator ne bo omogočil pridobitve nagradne ugodnosti. Tudi raztrgani ali kakor koli drugače uničeni zbirni kuponi ali nalepke, zbirni kuponi, na katerih ne bodo nalepljene originalne nalepke ali zbirni kuponi in nalepke drugačne barve, ki niso bili pridobljeni v teku in v zvezi s to prodajno akcijo, se ne bodo upoštevali v prodajni akciji, prav tako pa organizator zanje ne odgovarja.

12. Pravila so obvezujoča za organizatorja, vse zaposlene in druge osebe, ki so kakorkoli povezane s prodajno akcijo, ki je predmet tega pravilnika ter za udeležence prodajne akcije (kupce), ki z zbiranjem nalepk na zbirnem kuponu priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali.

 

ART-PE, Temeniška pot 6, 8210 Trebnje, 21.9.2020.