EU SKLADI - ART-PE

 

Obveščamo vas, da smo bili izbrani na Javnem razpisu za sofinanciranje tržnih raziskav, mednarodnih forumov in certifikatov v letu 2018.

Javna agencija SPIRIT Slovenija v sklopu razpisa tako pokrije del stroškov, ki smo jih imeli s tržno raziskavo na Hrvaškem. 

 

  

IME OPERACIJE

Mednarodna konkurenčnost in trženje profesionalne kozmetike za hujšanje in oblikovanje telesa.

 

NAMEN OPERACIJE

Namen raziskave je identificirati in oceniti tržne priložnosti in ugotoviti povpraševanje po njihovih produktih s področja profesionalne kozmetike za hujšanje in oblikovanje telesa. Za potrebe hrvaškega trga, se je želela oceniti ustreznost obstoječih izdelkov podjetja ART-PE v primerjavo s konkurenco.

 

CILJ OPERACIJE IN REZULTATI

Temeljni cilj projekta je izboljšanje konkurenčnosti in povečanje tržnega deleža prodaje profesionalne kozmetike za hujšanje in oblikovanje telesa na Hrvaškem.

Z analizo želimo povečati tržni delež podjetja in:

-          zagotavljati informiranje uporabnikov o prednostih, kakovosti in varnosti profesionalne kozmetike,

-          prispevati k dvigu prepoznavnosti in konkurenčnosti

-          usmerjati k zdravemu načinu hujšanja in oblikovanja telesa.

 

 

FINANČNA PODPORA
Operacijo sofinancirata Republika Slovenija ter Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Obiščite: www.eu-skladi.si.