V podjetju ART-PE se kot distributerji kozmetike Lady Stella zavedamo, da je izredno pomembno oglaševati odgovorno, saj na ta način podajamo informacije potrošnikom o lastnostih in kakovosti kozmetičnih izdelkov. 

Da bo naše delo pri prevodu in navedbi trditev, ki se nahajajo na deklaraciji kozmetičnih izdelkov za katere smo uvozniki, še naprej pravilno in skladno z ustreznimi zakonskimi predpisi in samoregulativnimi okviri, se je del kolektiva podjetja ART-PE udeležil posveta o pravilnih trditvah na kozmetičnih izdelkih. Posvet je potekal  na Gospodarski zbornici Slovenije, dne 15.12.2015.

 Strokovnjaki iz Urada Republike Slovenije za kemikalije so predstavili veljavne predpise o kozmetičnih izdelkih, kakšne so obveznosti odgovorne osebe in distributerja ter kakšne morajo biti navedbe na kozmetičnih izdelkih.  Predstavljena je bila tudi listina, ki jo je izdala kozmetična industrija in katere namen je postavitev enotnih temeljev kozmetične industrije za odgovorno oglaševanje in tržno komuniciranje v Evropi. V nadaljevanju predavanj je inšpektorica iz Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije obrazložila kakšni so cilji njihovega nadzora nad kozmetičnimi izdelki, predstavila pa je tudi najpogostejše kršitve, ki se pojavljajo na trgu zaradi napačnega oglaševanja in nedokazljivih trditev. Besedo sta imela tudi predstavinika iz Oglaševalske zbornice Slovenije, ki sta predstavila organizacijo in naloge Oglaševalske zbornice.